Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης και σήμανσης

«(α) Από την Περιφερειακή Οδό της πόλης των Φαρσάλων μέχρι και τα όρια της Π.Ε. Λάρισας (23ο χλμ), εκτός του τμήματος μήκους 3χλμ, από τη διασταύρωση προς τον οικισμό της Νεράιδας (15ο χλμ) έως τον Παλαιόμυλο και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης (φρεζάρισμα, κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων) και σήμανσης (διαγράμμιση, στηθαία).

(β) Στην παράκαμψη της Π.Ε.Ο. Φαρσάλων-Βόλου (διασταύρωση προα 2 Βασιλικά-Πολυδάμειο με στροφή προς Πολυδάμειο-Παλαιός Σιδηροδρομικός σταθμός Ρηγαίου στη διασταύρωση προς Ασπρόγεια – Ερέτρεια – Άγιος Χαράλαμπος) για στοιχειώδης εργασίες συντήρησης (ασφαλτικά, σήμανση), σε εκτέλεση της ανωτέρω (3) σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από 16-04-2018 έως και τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 01-03-2019.